Kako

ZDRAVJE - vse počnemo v funkciji zdravja

ZNANJE - trudimo se, da so informacijie, ki jih podajamo maksimalno aktualne in kredibilne

ZAUPANJE - pogoj za dober odnos

ODNOS - osnova naše storitve

REZULTAT - posledica sprejete odločitve in konstantnosti v procesu