Zdravilo je zdravo življenje

Zdravilo je zdravo življenje

Besede zdravje, zdrav in aktiven življenjski slog in kvaliteta življenja nas danes spremljajo na vsakem koraku. V naslednjih nekaj zapisih bomo raziskali njihovo ozadje, resničen pomen in seveda podali nekaj svojih mnenj.

Besede zdravje, zdrav in aktiven življenjski slog in kvaliteta življenja, nas danes spremljajo na vsakem koraku. V naslednjih nekaj zapisih bomo raziskali njihovo ozadje, resničen pomen in seveda podali nekaj svojih mnenj.

Definicija zdravja OZN iz leta 1946, ki jo imajo za svojo osnovo številne razlage zdravja, pravi, da zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. 

V grobem lahko zdravje delimo na telesno in duševno, pri čemer duševno zdravje zajema vidike, kot so intelektualno, čustveno, socialno, duhovno zdravje ter zdravje na delovnem mestu.  

Telesno zdravje je vsekakor najbolj vidno zdravje, saj se odraža na delovanju našega telesa (takoj vidimo in občutimo, če pride do motenj v delovanju) in zajema ustrezno gibalno in funkcionalno učinkovitost ter primerne morfološke značilnosti. Intelektualno zdravje kaže na sposobnost učenja in sprejemanja ter uporabljanja informacij za učinkovitost bodisi v privatnem ali poslovnem življenju. 

Ne glede na to, ali si to želimo, so čustva del našega življenja, zato je tudi čustveno zdravje pomembna komponenta celostnega zdravja. Če se neprijetna čustva pogosto pojavljajo, zastrupljajo našo duševnost in medsebojne odnose. Posamezniki, ki so bolj nagnjeni k čustvu jeze, si npr. trikrat bolj dovzetni za srčni napad kot ostali. Čustveno zdravje na nek nači kaže prisotnost stresa. 

Duhovno zdravje odraža pozitivno samopodobo. Samopodoba se začne razvijati že zelo zgodaj in nas vodi pri oblikovanju vrednot, stališč in norm. Ker sta samopodoba in samozavest tesno povezana pojma, lahko z dobro samopodobo vplivamo na višjo stopnjo samozavesti, s tem pa na notranje zadovoljstvo in notranji mir. Z zadovoljstvom na delovnem mestu pa lahko pripomoremo k delovni uspešnosti in torej k zdravju na delovnem mestu. 

Dejavniki, ki lahko vplivajo na doseganje določene stopnje zdravja, so lahko pozitivni (telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, izogibanje kajenja in uživanje alkohola, skrb za dobre medsebojne odnose...) ali negativni (telesna nedejavnost, stres...).  Najpomembnejši dejavnik, ki pozitivno vpliva na zdravje, pa je ustrezen življenjski slog. 

vir: Pori, M., Pori, P. et al., (2013) Športna Rekreacija. Ljubljana: Športna unija Slovenije, Fundacija za šport